Pages

Categories

Search


PenyaLab

PenyaLab

by

Projectes
No Comment

(English translation below) 

 

Liderat pel Dr. Xavi Martí Rovirosa (Llull 1999-2003) el grup PenyaLab és una xarxa activa de cooperació que es va presentar al novembre de 2013.

El seu mètode consisteix a orientar i ajudar els estudiants perquè proposin la realització de projectes universitaris específics, que a més de ser útils per al seu curriculum, ho siguin també per a la vida real. En un any d’existència, PenyaLab ha aconseguit implicar de manera directa nou col·legials i excol·legials.

Miquel Llull ha dissenyat i fabricat artesanalment les primeres unitats del dispositiu NAT21, que mesura la temperatura, la humitat i el nivell de soroll i transmet les dades via internet. Aquests sensors s’han instal·lat als Col·legis Majors i seran el projecte final de grau del Miquel, que a hores d’ara està constituint la seva pròpia start up per a hardware específic.

Sara Argerich ha dissenyat l’automatització del sensor optomecànic d’una estació geofísica que serà desplegada al llarg del planeta el 2015-2016. Aquest disseny va ser el tema del seu treball de fi de grau i va merèixer la màxima puntuació.

Joan Bujosa va modelar la part mecànica de l’estació geofísica automatitzada per Sara. El mateix dia que Sara, Joan va obtenir el títol  d’Enginyer Mecànic, també amb la màxima nota.

Oriol Sementé, que recentment ha completat els seus estudis d’enginyeria industrial, ha participat en el disseny d’un dispositiu per controlar el volum disponible als contenidors de brossa, per tal de maximitzar l’eficiència de la recollida i reduir consum energètic i contaminació.

Ignasi Plaza és un estudiant d’enginyeria industrial que estarà al càrrec de la impressora 3D que l’empresa IGSresearch ha instal.lat al Col.legi Major per tal d’incentivar la creativitat i la implicació de noves generacions d’estudiants al projecte.

Marta Gironella i Idoia Badiola, estudiants de Física i enginyeria en el darrer any de carrera, estan desenvolupant un aparcament antirobatori per a qualsevol tipus de bicicletes que reconeix els usuaris amb NFC (targetes de proximitat o aplicacions mòbils). A més, la Marta treballa en la creació d’un programa per extreure informació de les imatges obtingudes del dispositiu de la Sara Argerich de forma continuada i immediata, per la de monitoritzar totes les dades a nivell global.

Agustín Iglesias, grau en Matemàtiques i pròxim a acabar el grau d’Administració i Direcció d’Empreses, és aquest any el coordinador de PenyaLab. Seva ha estat la tasca d ‘interpretar les dades emeses pels sensors anomenats Spinwire, donació de Xavi Martíi d’ IGSresearch, que han estat instal.lats al Col.legi permetent-nos disposar del primer pàrking intel.ligent sense bateries de la ciutat de Barcelona. Actualment treballa en la interpretació de les dades proporcionades pel Nat21 de Miquel Llull i en la confecció d’un programa que permetrà comptar quantes persones transiten per determinats espais del centre.

Per a més informació sobre projectes realitzats per col·legials, podeu consultar:
https://plus.google.com/+XaviMarti31415/posts/EH9nvFhC7KY
https://www.youtube.com/channel/UCGtv1BftLp0uLRQbIdl10pA

 

******************************************************************************************************

Leaded by the ex-resident Dr. Xavi Martí Rovirosa (Llull 1998-2002) and his company IGSresearch, PenyaLab is an active net of cross-disciplinary and cross-generational collaboration with an extraordinary potential and an international scope.

It was presented in November 2013 and, being only a year old, more initiatives have joined, like the collaboration of ‘Imagine Creativity Center’ leaded by Xavier Verdaguer.

Their goal is to orient and contribute economically with the students so they can develop specific college projects that will have an impact beyond their grades: in real life. With only a year of life, PenyaLab has involved ten residents and ex-residents.

Miquel Llull, sponsorized by IGSresearch, has designed and manufactured the first units of the NAT21 device, which is capable of measuring temperature, humidity and noise level, and transmitting all this data wirelessly. Several of this sensors have already been installed in the dorms and are sending data in real time.  Also, and thanks to the personal and professional relations established in the Ramon Llull (the dorm he lived in) he is starting his own company dedicated to the design of specific hardware.

Sara Argerich designed the automatization of the optomechanical sensor in a geophysical station that will be spread out through the planet in 2015–‐2016. This design was her degree’s final project and made her obtain the maximum grade.

Joan Bujosa modeled the mechanical part of the geophysical station that Sara automated. The very same day as Sara, Joan obtained the mechanical engineering degree also with the maximum qualification. Marta Gironella and Idoia Badiola are physics and engineering students taking their last year in college. They are currently developing an anti-theft parking for bicycles that recognizes the users with an NFC reader (proximity cards or smartphones). Furthermore, Marta is working in the creation of a software that extracts information from the images that Sara’s device provides, so data can be interpreted in real time and throughout the world. Oriol Sementé recently completed his studies in industrial engineering. He participated in the design of a device capable of monitoring the level of trash in cans on the street, so pollution and energy consumption can be reduced by optimizing the collection of only trash cans that are full.

Ignasi Plaza is an industrial engineering student that will be in charge of the 3d printer installed in the Penyafort dorm thanks to the sponsoring of IGSresearch. This has been done to stimulate creativity and involvement of students for future projects.

Agustín Iglesias, who studied math and is about to finish a degree in business management, is the PenyaLab’s coordinator for this year. His task was interpreting data from the Spinwire sensors installed in the dorm’s parking by IGSresearch. This one has been the very first smart parking in the city of Barcelona. Nowadays he is working in the interpretation of data provided by Miquel’s NAT21 devices but also in the development of software that will allow counting how many people walk by different spots in the dorm. Agustín has also started his own company together with Xavi Martí, dedicated (among others) to the big data analysis.