El dilluns 24 d’octubre l’antic col·legial del CMU Ramon Llull, en Vicent Bonet, va fer una xerrada a la Sala Alumni amb el títol “L’alternativa desconeguda: la funció pública a Espanya”. 

En Vicent va fer un repàs dels diferents llocs de feina que podien optar els nostres col·legials i col·legiales a l’administració pública depenent de la carrera que cursaven. 

Gràcies per tot Vicent! Molt d’èxit!