Pages

Categories

Search


CONSEJO DE COLEGIOS MAYORES

CONSEJO DE COLEGIOS MAYORES

Consejo Colegios Mayores El Consejo de Colegios Mayores Universitarios és una associació en la qual hi ha més de 120 Col·legis Majors de tot Espanya, que acullen un total de més de 17.000 estudiant cada any. Es va constituir al setembre de 1980 i des de llavors té com a funció vertebral assistir als seus associats en la seva tasca com a institucions d’educació superior al servei de la Universitat i de la societat.

 

L’origen dels Col·legis Majors com a institució data del segle XV, amb la creació de les primeres Universitats. De fet, són aquests col·legis en els quals residien els estudiants que donen forma al model d’educació universitària que s’ha anat desenvolupant al llarg dels segles fins a l’actualitat. És així com els Col·legis Majors han estat i són part intrínseca de la Universitat, no només a España, sinó en diversos països del nostre entorn com Itàlia i Anglaterra. Això es manifesta amb una vocació de complementar la formació que reben els estudiants en les diverses universitats a través dels programes que inclouen un ventall molt variat d’activitats per fer la seva etapa universitària una oportunitat per a créixer com a persones i ciutadans. Aquesta darrera qüestió és la que diferencia als Col·legis Majors respecte a altres alternatives d’allotjament. En total, els centres ofereixen més de 1.600 activitats culturals, formatives i de voluntariat, perquè els joves puguin crear sinergies i ser part activa a la resposta als reptes que es presenten, tant a nivell individual com col·lectiu.

 

El caràcter plural de l’associació (conta tant amb col·legis majors públics com privats, així com amb centres laics i religiosos) i el seu caràcter democràtic (molts d’ells organitzats baix un sistema assembleari) respon al desig de créixer i compartit junts en el desenvolupament de la tasca que se’ns ha encarregat: entenem l’educació des del punt de vista etimològic, del llatí educare, que no és sinó “treure de dins cap a fora” el millor que té cada ésser humà. Aquest mode de treball passa per l’enteniment de la diversitat i es manifesta també dins de la seva pròpia estructura del Consell, constituït per una Assemblea General, un Consell Rector i una Junta Directiva.

  • L’Assemblea General és l’òrgan de deliberació i de presa de decisions, i en ella estan els representats tots els membres.
  • El Consell Rector està compost com a mínim un representant per cada una de les 24 Universitats en les quals tenim presència.
  • La Junta Directiva, que és un òrgan executiu de l’associació, està integrada per 5 directors escollits per períodes bianuals.

Els Col·legis Majors de la UB formem part del Consejo de Colegios Mayores de España des del 2017, participant activament en les seves activitats com el Torneo Deportivo Intercolegial, els Tornejos de Debat Polític i inclús organitzat el Torneig Intercol·legial Esportiu de Barcelona al Febrer o les Jornades de Col·legis Majors al curs passat.

_DSC8260

CONSEJO COLEGIOS MAYORES