Segons consta a la pàgina web de la Universitat de Barcelona, “La formació és un dels elements clau de cara al compliment dels set eixos d’acció del III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona. Des de la Unitat d’Igualtat creiem que és imprescindible oferir una gamma àmplia de recursos formatius i educatius en clau de gènere i LGBTIQ+, accessibles a tota la comunitat universitària, per tal d’avançar cap a una Universitat més igualitària, orgullosament diversa i respectuosa”.

És per aquest motiu que la setmana passada,  des dels Col·legis Majors es va oferir als nostres col·legials i treballadors interessats una formació de “Punt Lila”, servei d’atenció i prevenció agressions masclites i LGTBIQfòbiques en espais d’oci i públics gràcies a l’ajuda de la Cooperativa Cúrcuma.

Continuarem treballant en aquesta línia per tal d’aconseguir un Penyafort més just i igualitari per totes i tots.