Sol·licitud de plaça
    Sol·licitud de plaça
Usuari:


Sol·licitud de nova plaça per al curs 2021-2022

Des d'aquí pots sol·licitar una plaça per al curs 2021-2022 als Col·legis Majors Penyafort - Montserrat - Ramon Llull.

Seràs guiat per diferents pantalles on se t'anirà demanant diversa informació. En cas que vulguis tornar a una pantalla anterior pots clicar l'enllaç corresponent a la barra dels passos que apareixerà a la part superior de la pantalla.

Tingues present que per demanar plaça has conèixer la teva nota mitjana de batxillerat o dels estudis que estàs cursant actualment (universitat, formació professional, etc.) tal com indica la normativa.

Abans de començar el procés de sol·licitud cal que llegeixis la normativa actual, on trobaràs tota la informació necessària sobre els tràmits a fer per demanar plaça:

Normativa econòmico-administrativa (català) 2021-2022 Normativa de funcionament (català) 2021-2022
Normativa económico-administrativa (castellano) 2021-2022 Normativa de funcionamento (castellano) 2021-2022
Normativa econòmico-administrativa i règim intern - Sant Jordi (català) 2021-2022 Normativa económico-administrativa y regim interno - Sant Jordi (castellano) 2021-2022


Declaro que he llegit i accepto la normativa (has de marcar la casella)Selecciona la teva via d'accés

Batxillerat/Formació professional Universitat

El termini de sol·licituds va acabar el 30/08/2021

Pots enviar la teva sol·licitud, tot i que la marcarem com a fora de termini

El termini de sol·licituds va acabar el 30/08/2021

Pots enviar la teva sol·licitud, tot i que la marcarem com a fora de termini