Pages

Categories

Search


SOL·LICITUD DE PLAÇA

Hem obert el període de sol·licitud de plaça per als col·legis majors .
La sol·licitud és conjunta per als dos centres; cal indicar-hi la preferència, que satisfarem mentre hi hagi places disponibles al centre demanat.
Els que heu fet sol·licitud cal que entreu a la Intranet per saber de l’estat de la vostra admissió.