Vaig passar al penyafort alguns dels millors anys de la meva vida. Era estudiant d’arquitectura com 30 o 35 col·legials més. Ens enteniem bé, feiem una certa pinya i quan feia falta, ens ajudàvem. Però sempre vaig trobar a faltar que, sent tants els arquitectes que ens formàvem, no tinguéssim accès a plantejar els dubtes dels nostres projectes a algun expert alié. Porto ara més de 40 anys com consultor estructural i ara, quan ja he de deixar la meva docència a les escoles d’arquitectura de la UPC, m’agradaria poder seguir fent aquesta consultoria, però no amb arquitectes ja consagrats, sinó amb futurs arquitectes en formació. Per aquesta raó, em brindo a fer aquest paper amb els alumnes del Penyafort, establint una programació de consultes continuades, que podria ser d’un cop al mes als inicis dels cursos i de dos cops al més quan s’atancés el lliurament final del Projectes. Extenc aquesta oferta als alumnes que estiguin treballant el seu Projecte final de Carrera